Wybór promotorów pracy magisterskiej- kosmetologia, studia II stopnia niestacjonarne

Studenci 2 semestru kosmetologii magisterskiej (studia niestacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy magisterskiejh.

Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 25.06.2019 r.

W tym celu należy przesłać e-maila o treści:

Imię i nazwisko:

Na promotora pracy magisterskiej wybieram:

imię i nazwisko promotora mój wybór*
dr Joanna Artkop
dr n. med. Maria Czubek
dr inż. Justyna Gromadzka
dr n. med. Beata Imko-Walczuk
dr inż. Elwira Jakubowska
dr Wioleta Jankowiak
dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ
dr Beata Łubkowska
dr hab. n. med. Monika Sakowicz-Burkiewicz
dr n. med. Aleksandra Siedlewicz
dr Iwona Sokołowska

*w kolumnie mój wybór należy wpisać cyfry od 1 do 11, przy czym: 1-najlepszy wybór, 11-najsłabszy wybór.

Ilość miejsc u każdego promotora jest ograniczona (max. 11 osób).

O przyjęciu na seminarium dyplomowe u danego promotora decyduje dziekan na podstawie wysokości średniej arytmetycznej z ocen z  pierwszego semestru studiów.

Zamieszczamy wykaz promotorów oraz zagadnienia tematyczne, z których będzie można napisać pracę licencjacką.

Prosimy o dokonanie przemyślanych decyzji, ponieważ nie będzie możliwości dokonania zmiany.

 

Scroll to Top