Wybór promotorów pracy licencjackiej – dietetyka, studia stacjonarne

Studenci 4 semestru dietetyki (studia stacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej.

Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 25.06.2019 r.

W tym celu należy przesłać e-maila o treści:

Imię i nazwisko:

Na promotora pracy licencjackiej wybieram:

imię i nazwisko promotora mój wybór*
dr inż Magdalena Skotnicka
dr Waldemar Żyngiel

*w kolumnie mój wybór należy wpisać cyfry od 1 do 2, przy czym: 1-najlepszy wybór.

Ilość miejsc u każdego promotora jest ograniczona (max. 17 osób).

O przyjęciu na seminarium dyplomowe u danego promotora decyduje dziekan na podstawie wysokości średniej arytmetycznej z ocen z 3 pierwszych semestrów studiów.

Zamieszczamy wykaz promotorów oraz zagadnienia tematyczne, z których będzie można napisać pracę licencjacką.

Prosimy o dokonanie przemyślanych decyzji, ponieważ nie będzie możliwości dokonania zmiany.

 

Scroll to Top