Wybór promotorów pracy licencjackiej – kosmetologia, studia stacjonarne

Studenci 4 semestru kosmetologii (studia stacjonarne) proszeni są o dokonanie wyboru promotora pracy licencjackiej.

Wybór promotora prowadzącego seminarium dyplomowe następuje w formie deklaracji złożonej drogą elektroniczną na adres: info@wsz.pl nie później niż do 02.07.2019 r.

W tym celu należy przesłać e-maila o treści:

Imię i nazwisko:

Na promotora pracy licencjackiej wybieram:

imię i nazwisko promotora mój wybór*
lek. med. Małgorzata Gołuńska
dr n. med. Marzena Grdeń
mgr Anna Kamm
dr n. med. Katarzyna Kocbuch
dr hab. Tomasz Lech, prof. WSZ
dr Beata Rogo
dr n. med. Milena Wojciechowska

*w kolumnie mój wybór należy wpisać cyfry od 1 do 7, przy czym: 1-najlepszy wybór, 7-najsłabszy wybór.

Ilość miejsc u każdego promotora jest ograniczona (max. 16 osób).

O przyjęciu na seminarium dyplomowe u danego promotora decyduje dziekan na podstawie wysokości średniej arytmetycznej z ocen z 3 pierwszych semestrów studiów.

Zamieszczamy wykaz promotorów oraz zagadnienia tematyczne, z których będzie można napisać pracę licencjacką.

Prosimy o dokonanie przemyślanych decyzji, ponieważ nie będzie możliwości dokonania zmiany.

Scroll to Top