VI Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem

Szanowni Państwo,
serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w konferencji VI Wiosenne Spotkania ze Zdrowiem pt. „Solanki – naturalne źródło zdrowia” organizowanej  przez Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku w dniu 27 maja.

Cyklicznie organizowane wydarzenie ma na celu zgłębienie wiedzy i świadomości uczestników w zakresie różnych obszarów dbania o zdrowie. Tematem tegorocznego wydarzenia był naturalny skarb Pomorza jakim są solanki – wody o wysokiej zawartości jonów sodowych i właściwościach leczniczych.

W tym roku w trosce o wspólne bezpieczeństwo nas wszystkich, planowane wydarzenie dla odbiorców zostało zorganizowane w formie online. Zapewniamy jednak, że zdalna forma kontaktu nie pomniejszyła merytorycznej wartości spotkania i pozwoliła nam w bezpieczny sposób promować aspekty kluczowe dla całej Społeczności Akademickiej jak i mieszkańców Pomorza, jakimi są ochrona i promocja profilaktyki zdrowia.

Podczas konferencji poruszono tematy z zakresu m.in.:

  • roli solanek w procesie leczenia,
  • możliwości wynikających z wykorzystania naturalnych źródeł zdrowia,
  • wpływu kąpieli solankowych na różnego rodzaju schorzenia i dolegliwości,
  • wpływu wód solankowych na ogólną wydolność organizmu i koordynację ruchową,
  • wpływu solanek w procesie rehabilitacji po przebytej chorobie Covid-19

Do udziału w wydarzeniu zaproszono wybitnych ekspertów medycyny uzdrowiskowej m.in.  specjalistów z zakresu balneologii:

✨Dr n. med. Waldemar Krupa, prof. WSZ
Lekarz z wieloletnim doświadczeniem, posiada doktorat z kardiologii oraz specjalizacje II stopnia z chorób wewnętrznych, balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, organizacji ochrony zdrowia oraz medycyny społecznej. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Pan doktor posiada bogate doświadczenie dydaktyczne, które zdobywał na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej w Lublinie, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie oraz w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, a obecnie również w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Był Promotorem ponad 300 prac dyplomowych – zarówno na studiach pierwszego jak i drugiego stopnia.
Ponadto posiada bogate doświadczenie zawodowe w obszarze organizacyjno-administracyjnym. Pracował na stanowisku dyrektora lecznictwa PP Uzdrowisko Nałęczów, dyrektora-ordynatora Sanatorium Uzdrowiskowego „Leśnik” w Sopocie. Od roku 2000 Pan dr n. med. Waldemar Krupa jest Dyrektorem SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopocie. W roku 2006 został wybrany na Prezesa Izby Gospodarczej, dodatkowo od 2012 roku piastuje stanowisko Naczelnego Lekarza Uzdrowisk Województwa Pomorskiego – Ustki oraz Sopotu.
Uznaniem dorobku organizacyjnego Pana dr n. med. Waldemara Krupy są uzyskane odznaczenia m.in. „Za wzorcową pracę w Służbie Zdrowia” i „Zasłużony dla Uzdrowisk Polskich” oraz przyznana Statuetka Asklepiosa za wybitne osiągnięcia w obszarze Lecznictwa Uzdrowiskowego.

✨Dr n. med. Hanna Tomczak
Lekarz, doktor medycyny, specjalista rehabilitacji medycznej, specjalista balneologii i medycyny fizykalnej.
Adiunkt oraz członek Rady Pracodawców w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku, a także asystent Kliniki Rehabilitacji UCK Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.  Pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej dla województwa pomorskiego.
Od ponad 30 lat zajmuje się kształceniem studentów medycyny, fizjoterapii i kosmetologii, uhonorowana w roku akademickim 2006/7  nagrodą „Amicus Studentis” dla najlepszego nauczyciela akademickiego AMG. Jest promotorem i recenzentem wielu prac magisterskich oraz licencjackich, autorką i współautorką licznych publikacji naukowych w reprezentowanych dyscyplinach, recenzentem czasopisma Acta Balneologica, członkiem komitetów organizacyjnych zjazdów naukowych PTBiMF. Od 2000 prowadzi własną specjalistyczną praktykę lekarską z zakresu rehabilitacji, fizjoterapii oraz terapii uroginekologicznej w Rotmance.

✨Ewa Lewandowska
Prezes Fundacji Sport na Zdowie. Wioślarka, wieloletnia działaczka społeczna, ekspert z 30-letnim doświadczeniem w pracy na rzecz aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jest pomysłodawcą i założycielką pierwszego w Polsce Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej w Uzdrowisku Sopot.
Członek grupy doradczej Kreatywna Kadra przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Zasiada w grupie roboczej ds. diagnostyki i terapii chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej przy Ministerstwie Rozwoju. Współpracuje przy tworzeniu krajowych i regionalnych Inteligentnych Specjalizacji w zakresie chorób cywilizacyjnych.

✨Joanna Małaczyńska-Rentfleisz
Dyrektor Ośrodka Terapii, Edukacji i Aktywizacji Sportowej w Sopocie, prowadzonego przez Fundację Sport na Zdrowie, członek Rady Pracodawców Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Od ponad 10 lat pracę zawodową łączy ze współpracą z organizacjami i instytucjami zajmującymi się leczeniem i rehabilitacją dzieci chorych na atopowe zapalenie skóry, astmę, alergię i inne choroby o podłożu alergicznym i pulmonologicznym.  
Pani Joanna posiada doświadczenie i kompetencje związane m.in. z zarządzaniem projektami, wdrożeniami nowych projektów, pracy przy projektach badawczo-rozwojowych oraz przy organizacji konferencji naukowych. Z Fundacją Sport na Zdrowie jest związana od początku jej działalności, bierze aktywny udział przy realizacji większości projektów Fundacji skupiających się głównie na  innowacyjnym podejściu do chorób cywilizacyjnych opartych m.in. zasobach naturalnych Sopotu tj. solance i klimacie,  wspierając dzieci i rodziców w walce o słoneczne dzieciństwo bez łez i niepokoju.

MEDIALNY


MERYTORYCZNY

www.visit.sopot.pl                                        

Spotkanie poprowadziła rektor Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, dr n. med. Marzena Podgórska.

 Wydarzenie zostało wzbogacone o panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań zaproszonym ekspertom.

Wydarzenie dostępne na naszym kanale na youtubie.

Patronat objęli:

Honorowy

Medialny

Merytoryczny

Scroll to Top