WYKŁAD I WARSZTAT – TERAPIA FDM

Serdecznie dziękujemy za udział w wykładzie i warsztacie, które przeprowadził przedstawiciel Zespołu International Academy of Manual Medicine – Stefan Anker Msc D.O.– dyplomowany fizjoterapeuta, Absolwent Wiedeńskiej Szkoły Osteopatii (WSO), instruktor FDM w EFDMA (European Fascial Distortion Model Accociation) oraz aktualny prezydent EFDMA.

FDM, czyli Fascial Dostoration Model to terapia manualna bólu, której twórcą  jest Stephen Typaldos Doctor of Osteopathic Medicine (USA). Celem każdej interwencji, według FDM, jest anatomiczna korekcja powięzi, której dystorsja może być przyczyną fizycznych dolegliwości i ograniczeń funkcjonowania organizmu. Fenomenem metody jest interpretacja mimiki i gestykulacji pacjenta, które tworzą podstawę diagnostyczną oraz dają dokładne wskazówki w odniesieniu do deformacji poszczególnych powięzi.

Koncepcja  Typaldosa znajduje zastosowanie przy:

  • ostrych bólach spowodowanych przez skręcenia i zwichnięcia stawów, urazach sportowych np. naciągnięciach więzadeł, stłuczeniach, naderwaniach włókna mięśniowego itp.
  • bólach pleców, krzyża, ramion i karku itp.
  • ograniczeniach ruchomości
  • objawach takich jak odrętwienie lub mrowienie oraz słabość/osłabienie lub niestabilność
  • pewnych objawach, które zazwyczaj są przydzielane schorzeniom internistycznym

Aktualnie FDM jest skutecznie stosowane w uszkodzeniach i obrażeniach narządu ruchu oraz do terapii bólu. Prawidłowo przeprowadzona terapia powinna skutkować efektywnym zniesieniem dolegliwości bólowych oraz ograniczeniem ruchomości, zapewniając szybki  powrót do aktywności fizycznej.

Udział w wykładzie i warsztacie był bezpłatny.

Scroll to Top