SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POTWIERDZONY CERTYFIKATEM

Wyniki audytu zakończonego 30 kwietnia 2010 r. umożliwiły podjęcie przez Biuro Certyfikacji PRS S.A. decyzji o utrzymaniu ważności certyfikacji PRS S.A. dla Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku potwierdzającej jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

certyfikat

MISJA, WIZJA, POLITYKA JAKOŚCI

Scroll to Top