ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Serdecznie dziękuje prelegentom, uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunom za udział w tegorocznych DNIACH PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Już po raz ósmy zorganizowaliśmy DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, czyli szereg ciekawych wykładów, spotkań z ekspertami, które propagują przedsiębiorcze postawy i ukierunkowują na sukces zawodowy.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ, KTÓRE ODBYŁY SIĘ W RAMACH DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI:

19 listopada 2013 r. (wtorek) s. 100 (aula)
11:00 Przywitanie uczestników Dni Przedsiębiorczości przez dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzenę Podgórską
11:15 Wykład p. Marzanny Szymczak pt: Sztuka autoprezentacji, czyli jak Cię widzą i słyszą, tak Cię piszą (trener i doradca zawodowy)
12:00 Wykład p. Beaty Wierzby, pt. Rola przedsiębiorczości w życiu młodego człowieka
12:30 Wykład p. Przemysława Soli, pt. Jednorożce, smoki i garniec złota czyli prawdy i mity o własnym biznesie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

21 listopada 2013 r. (czwartek) s. 100 (aula)
11:00 Przywitanie uczestników Dni Przedsiębiorczości przez dziekana Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu dr n. med. Marzenę Podgórską
11:10 Wykład p. Beaty Wierzby, pt. Rola przedsiębiorczości w życiu młodego człowieka
11:30 Wystąpienie p. Tomasza Balcerowskiego, prezesa firmy EKOINBUD
Sp. z o.o.
11:40 Wykład p. Przemysława Soli, pt. Jednorożce, smoki i garniec złota czyli prawdy i mity o własnym biznesie, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
12:25 Wykład p. dr Beaty Pawłowskiej pt: Bezrobocie – wróg publiczny nr 1
13:15 Wykład p. Michała Kacprowicza i p. Wojciecha Tuborowskiego
pt. Nie wyjeżdżaj – znajdź dobrą pracę na Pomorzu, Invest in Pomerania – Agencja Rozwoju Pomorza

PATRONAT nad DNIAMI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku objęła Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Zobacz co jeszcze działo się na Pomorzu w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – http://www.tydzienprzedsiebiorczosci.pomorskie.pl/


Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to międzynarodowy projekt, którego ideą jest propagowanie wśród młodych ludzi przedsiębiorczych postaw, ich aktywnej postawy wobec życia i poczucia współodpowiedzialności za przyszłość świata. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są: premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm i brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Od czasu pierwszej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 2008 roku, inicjatywa rozszerzyła się na 115 państw, w których ponad 24 000 partnerów zorganizowało wydarzenia angażujące ponad 7 milionów ludzi. Co roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości obejmuje honorowym patronatem Ministerstwo Gospodarki.

Scroll to Top