Świadczenia pomocy materialnej dla studentów

Poniżej znajduje się lista studentów, którzy otrzymali:
stypendium rektora,
stypendium socjalne oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,
stypendium dla osób niepełnosprawnych,
zapomogę.

Lista studentów, którym nie przyznano:
stypendium rektora,
stypendium socjalnego.

Informujemy, że pierwsza wypłata przyznanego stypendium będzie zrealizowana w terminie do 15 grudnia br., z wyrównaniem za październik i listopad. Zatem łącznie obejmować będzie 3 miesiące.

Scroll to Top