DNI OTWARTE – DZIĘKUJEMY!

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM,
KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W DNIACH OTWARTYCH!

LOSOWANIE NAGRODY JUŻ WKRÓTCE!

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w DNIACH OTWARTYCH.
Odwiedzający naszą uczelnię, mieli możliwość BEZPŁATNEGO uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, spotkania z pracownikami administracyjnymi uczelni, wycieczkę po nowoczesnej siedzibie uczelni, wyjątkową nagrodę!

W DZIAŁACH ADMINISTRACYJNYCH można było dowiedzieć się o:

  1. ofercie kształcenia, zasadach rekrutacji na studia,
  2. stypendiach, pomocy materialnej,
  3. praktykach zawodowych,
  4. przebiegu studiów oraz współpracy międzynarodowej,
  5. zasobach bibliotecznych i bazach danych,
  6. płatnościach za studia.
Scroll to Top