RANKING EDUNIVERSAL 2013

edu_new2Z radością i satysfakcją informujemy, że Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku po raz kolejny znalazła się w gronie najlepszych biznesowych uczelni na świecie. Nasza uczelnia została wyróżniona 2 Palmami. Wyniki tegorocznego rankingu ogłoszono podczas światowej konwencji Eduniversal w Bangalore w Indiach.
Nagrodzenie uczelni jest znakiem jakości potwierdzającym jej międzynarodową reputację.

Wyróżnienie jest nadawane jest instytucjom akademickim przez Eduniversal, francuską agencję ratingową specjalizująca się w szkolnictwie wyższym. Rankingi Eduniversal są prowadzone od siedmiu lat i porównują 1000 uczelni ze 154 państw.
System Palm Eduniversal pozwala ocenić reputację uczelni w skali krajowej i międzynarodowej, a także w podziale na strefy geograficzne. Ocena taka ma pomóc studentom w wyborze miejsca ich przyszłych studiów.

Wśród kryteriów umiędzynarodowienia uczelni brane są pod uwagę m.in. akredytacje krajowe i międzynarodowe, obecność w międzynarodowych rankingach, członkostwo w międzynarodowych stowarzyszeniach i organizacjach, skala współpracy międzynarodowej.

Szczegółowe informacje o polskich, wyróżnionych uczelniach w rankingu Eduniversal znajdują się na stronie.

The 6th Eduniversal World Convention in Bangalore, India

Scroll to Top