Biuro ds. osób z niepełnosprawnościami

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2022/2023, studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnych nieodpłatnych konsultacji psychologicznych. Konsultacji psychologicznych w naszej uczelni udziela psychoterapeuta dr hab. Tomasz Lech. Spotkania mają one charakter interwencyjno-informacyjny i dają szansę na rozmowę oraz wstępne określenie charakteru problemu wraz ze wskazaniem sposobów pomocy.

Terminy spotkań są ustalane na podstawie dyspozycyjności studenta oraz psychologa prowadzącego konsultacje.

Osoby zainteresowane odbyciem konsultacji psychologicznych prosimy o kontakt mailowy z Biurem ds. osób z niepełnosprawnościami: bon@wsz.pl. W wiadomości powinny zostać zawarte dane kontaktowe oraz forma konsultacji (stacjonarne/on-line).

Mieszkańcy Gdańska mają również możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej oferowanej przez Punkt Informacyjno-Konsultacyjny (PIK) działający na rzecz wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego. Wszelkie informacje dotyczące rodzaju oferowanej pomocy znajdują się na oficjalnej stronie PIK:

https://wsparciewgdansku.pl/pik/

Treść jest chroniona hasłem. Aby ją zobaczyć, proszę poniżej wprowadzić hasło:

Procedura dotycząca wsparcia psychologicznego udzielanego studentom przez Wyższą Szkołę Zdrowia w Gdańsku


1. Porada psychologiczna udzielona studentowi Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku przez psychologa współpracującego z Uczelnią odbywa się w formie zdalnej.

2. Porada odbywa się wyłącznie na wniosek studenta i za jego zgodą.

3. Umówienie terminu ma miejsce dopiero po oficjalnym wyrażeniu zgody na konsultacje przez studenta.
4. Porada ma charakter nieodpłatny.

5. Porada ma charakter interwencyjny i nie ma stanowi długotrwałej terapii psychologicznej.
6. Zakres problemu zgłoszonego przez studenta do konsultacji z psychologiem może być osobisty/powiązany z edukacją/inną sytuacją stresową spowodowaną czynnikiem zewnętrznym np. pandemią COVID-19.
7. Propozycje terminów porady są udostępniane przez psychologa.
8. Każda porada rozpoczyna się udzieleniem studentowi informacji, że psycholog reprezentuje uczelnię, a z interwencyjnej porady psychologicznej sporządzana jest notatka. Ponadto psycholog informuje o fakcie, że porada nie stanowi wsparcia długofalowego i nie stanowi wymiaru pełnej sesji psychologicznej.
9. Druk porady zawiera informacje dotyczące danych osobowych studenta (imię i nazwisko), kierunek studiów, tryb studiów, datę udzielenia porady, formę porady, przyczynę wizyty (oraz określenie, czy pojawiła się ona w chwili obecnej/występowała wcześniej/wystąpiła wcześniej i trwa bez przerwy), a także zalecenia i porady.

Scroll to Top