Opłaty za studia w semestrze zimowym r. akad. 2021/2022

Uprzejmie informujemy, że dnia 20 września 2021 r. upływa termin płatności z tytułu czesnego za semestr zimowy r. akad. 2021/2022. Termin ten dotyczy tych z Państwa, którzy deklarują wpłatę czesnego w całości bądź w rozbiciu na dwie raty. W przypadku rozłożenia czesnego na pięć rat, termin płatności pierwszej raty przypada na dzień 10 września 2021 r.
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem zmiany zadeklarowanego przez siebie wyboru ilości rat jest konieczność złożenia podania o rozłożenia czesnego na raty w terminie do 5 września 2021 r. Podanie może zostać przesłane drogą mailową na adres: czesne@wsz.pl.

Prosimy o terminowe regulowanie płatności.

Scroll to Top