Obniżka opłat za przetrzymanie książek

Specjalnie dla naszych studentów obniżyliśmy kwotę naliczaną za przetrzymanie książek. Obecnie wynosi ona 1 zł za każdy dzień zwłoki po upływie terminu zwrotu za każdą książkę. Przypominamy, że terminy zwrotu można przedłużać osobiście, telefonicznie lub mailowo.

Scroll to Top