Koło Naukowe aplikacji JavaScript

Koło Naukowe aplikacji JavaScript ma na celu zrzeszać studentów chcących pogłębiać swoją wiedzę z zakresu programowania aplikacji internetowych oraz doskonalić praktyczne umiejętności programowania obiektowego i inżynierii oprogramowania. W ramach spotkań studenci poznają m.in. technologie: JavaScript, Node.js, HTML, CSS, AJAX, MongoDB, jQuery.
W praktyczny sposób zetkną się z problemami związanymi z wytwarzaniem oprogramowania takimi jak: podział zadań na członków zespołu, organizacja kodu programu, tworzenie dokumentacji, projektowanie, praca z systemem kontroli wersji.

Koło Naukowe jest otwarte dla każdego studenta Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku z kierunku informatyka bez względu na jego obecny poziom wiedzy i umiejętności, który będzie gotowy poświęcić swój wolny czas na dodatkowe spotkania raz w tygodniu oraz na wykonywanie przydzielonych zadań domowych.

Pierwsze spotkanie koła odbędzie się 16 kwietnia 2018 r., godz. 18:00-20:00, w sali 113. Dalsze spotkania w każdy poniedziałek o tych samych godzinach.

Opiekun koła: dr inż. Paweł Bartosiewicz

Scroll to Top