Kanclerz dr hab. Marcin J. Geryk, prof. WSZ

Decyzją Rady Kolegium Zarządzania i Finansów SGH z dnia 22 października 2012 r. kanclerz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu.

Scroll to Top