IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Fizjoterapia Neurologiczna”

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że już 9 marca br. w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Fizjoterapia Neurologiczna”.

Minione wydarzenia naukowe udowodniły nam jak duże jest zainteresowanie wśród Naszych Studentów (i nie tylko) na poszerzenie wiedzy, zgłębianie poznanych zagadnień i odkrywanie nowych obszarów nauki.


Dlatego już 9 marca zapraszamy do udziału w kolejnej konferencji naukowej, która tym razem poświęcona będzie neurorehabilitacji.
Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

Rehabilitacja neurologiczna to kluczowy element procesu leczniczego, który ma na celu odtworzenie funkcji w obrębie układu nerwowego. Zaproszeni prelegenci przedstawią najświeższe wiadomości z zakresu pomocy pacjentom neurologicznym, podzielą się własnymi doświadczeniami w tym zakresie oraz odpowiedzą na wszelkie pytania uczestników.

Skład Komitetu Organizacyjnego to cenieni i doświadczeni specjaliści z zakresu fizjoterapii:
  1. Bartosz Wilczyński – koordynator kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku,
  2. Przemysław Malich – Wykładowca WSZ, praktykujący fizjoterapeuta, właściciel firmy Terapia Manualna Przemysław Malich,
  3. Mirosław Młyński – Wykładowca WSZ, zawodowo związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.

PROGRAM KONFERENCJI

8:15 – 8:50 – rejestracja uczestników
Przywitanie uczestników
SEKCJA NAUKOWA
9:00 – 9:30
„Toksyna botulinowa w neurologii”, dr n. med. Michał Schinwelski, Neurocentrum-Miwomed Sp. z o.o.
9:30 – 10:00Udar mózgu”, prof. nadzw. dr hab. n. med. Walenty Nyka, lekarz neurolog, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10:00 – 10:30 „Rehabilitacja chorych po udarze mózgu”dr n. med. Wiesława Nyka, lekarz rehabilitacji medycznej, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10:30 – 11:00 „Zalecenia dietetyczne w stwardnieniu rozsianym i chorobach neurodegeneracyjnych”, mgr Ewa Dygaszewicz, dietetyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11:00 – 11:30  „Zastosowanie robotyki w rehabilitacji zaburzeń chodu”, mgr Agnieszka Bednarek, NordMedic.
11:30 – 12:00 – PRZERWA
12:00 – 12:30
Stany zagrożenia życia w neurologii – z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego”, mgr Łukasz Wodziński, ratownik medyczny, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
12:30 – 13:00 „Aktywność zawodowa po incydencie udarowym”, dr n. o zdr. Dalia Woźnica, Prezes Oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
13:00 – 13:30 – „Nastawienie psychiczne pacjenta a proces leczenia w chorobach neurologicznych”, mgr Paulina Pupiałło  –psycholog,  Paulina Pupiałło Psychoterapia.
13:30 – 14:00 „Dziecko z chorobą nerwowo – mięśniową w gabinecie fizjoterapeuty. Studium przypadku”, mgr Aleksandra Moluszys, fizjoterapeuta, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, mgr Łukasz Mański,  fizjoterapeuta, Wyższa Szkoły Zdrowia w Gdańsku, Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów UCK.
14:00 – 14:30Wczesna interwencja fizjoterapeutyczna pacjentów z SLA”, mgr Michał Sokół, Dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej, Naczelny Fizjoterapeuta, Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z. o.o.
14:30-15:00 PRZERWA

SEKCJA STUDENCKA
15:00 – 15:15
„Dietoterapia i wyzwania żywieniowe w Chorobie Parkinsona”, Maria Cichecka, student kierunku dietetyka, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15:15 – 15:30„5 sekretów fizjoterapii po udarze”, Hazem Girgis, student kierunku fizjoterapia, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15:30 – 15:45„Natychmiastowy wpływ wykonywania deski przodem na równowagę dynamiczną. Badanie pilotażowe”, Karol de Tillier, student kierunku fizjoterapia, Gdański Uniwersytet Medyczny. 
15:45 – 16:00 Wpływ progresywnego, domowego treningu równowagi na równowagę statyczną i dynamiczną u pacjenta z chorobą Charcot-Marie-Tooth: studium przypadku”, Jakub Bracha, student kierunku fizjoterapia, Gdański Uniwersytet Medyczny.

Koszty uczestnictwa:
– dla studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – 150 zł
– dla pozostałych osób – 250 zł
Wkrótce niespodzianka dotycząca bezpłatnego udziału w naszej konferencji.
REJESTRACJA
Opłatę za udział w konferencji należy uiścić w ciągu 24 h od momentu rejestracji na numer konta:
ALIOR BANK SA
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać: konferencja fizjoterapia neurologiczna, imię i nazwisko uczestnika konferencji

Zachęcamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych.

Patronat

Prelegenci

Sekcja naukowa

 
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, neurolog, specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, atypowy parkinsonizm oraz szeroko rozumianych zaburzeń ruchowych takich jak drżenie, dystonia, pląsawica, spastyczność. Dodatkowo specjalizuje się w leczeniu toksyną botulinową oraz głęboką stymulacją mózgu w neurologii. Zaangażowany również w leczenie przewlekłych zespołów bólowych, w szczególności bólów głowy. Członek Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Allergan Medical Institute – Post-Stroke Spasticity Rising Stars Programme. Od 2008 roku w swojej pracy zawodowej i naukowej związany z prof. Jarosławem Sławkiem. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w dziedzinie zaburzeń ruchowych.

Psycholog (absolwentka psychologii, specjalność kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie), psychoterapeutka w trakcie Certyfikowanego Szkolenia Psychodynamicznego w ISPHS w Sopocie.  Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową. Pracuje terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzi warsztaty (skierowane głównie do osób w wieku geriatrycznym), szkolenia oraz prelekcje. Swoją pracę poddaję superwizji. Stale rozwija swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w konferencjach oraz szkoleniach. 

Sekcja studencka

 Jestem studentem V roku fizjoterapii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. W fizjoterapii najbardziej interesuje mnie ludzka anatomia, biomechanika oraz szeroko pojęta kinezyterapia i trening medyczny. Obecnie na co dzień pracuję jako masażysta oraz jestem entuzjastą sportów siłowych i sportów walki.

Jestem studentem V roku fizjoterapii. Na co dzień pracuję jako trener przygotowania motorycznego i nauczyciel przyszłych techników masażystów w szkole policealnej TEB Edukacja. Zajmuję się promocją nauki poprzez udział w konferencjach naukowych, a także organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze naukowym. Interesuje się funkcjonowaniem ciała człowieka, kalisteniką i kinematografią.

Scroll to Top