IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt.: „Fizjoterapia Neurologiczna” – DZIĘKUJEMY!

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy prelegentom, uczestnikom i wystawcom za obecność 9 marca na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: „Fizjoterapia Neurologiczna”, która odbyła się w naszej uczelni.

Minione wydarzenia naukowe udowodniły nam jak duże jest zainteresowanie wśród Naszych Studentów (i nie tylko) na poszerzenie wiedzy, zgłębianie poznanych zagadnień i odkrywanie nowych obszarów nauki. Rehabilitacja neurologiczna to kluczowy element procesu leczniczego, który ma na celu odtworzenie funkcji w obrębie układu nerwowego. Zaproszeni prelegenci przedstawili najświeższe wiadomości z zakresu pomocy pacjentom neurologicznym, podzielili się własnymi doświadczeniami w tym zakresie oraz odpowiedzieli na wszelkie pytania uczestników.
Skład Komitetu Organizacyjnego to cenieni i doświadczeni specjaliści z zakresu fizjoterapii:
  1. Bartosz Wilczyński – koordynator kierunku fizjoterapia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku,
  2. Przemysław Malich – Wykładowca WSZ, praktykujący fizjoterapeuta, właściciel firmy Terapia Manualna Przemysław Malich,
  3. Mirosław Młyński – Wykładowca WSZ, zawodowo związany z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji

PROGRAM KONFERENCJI

8:15 – 8:50 – rejestracja uczestników
Przywitanie uczestników
SEKCJA NAUKOWA
9:00 – 9:30
„Toksyna botulinowa w neurologii”, dr n. med. Michał Schinwelski, Neurocentrum-Miwomed Sp. z o.o.
9:30 – 10:00Udar mózgu”, prof. nadzw. dr hab. n. med. Walenty Nyka, lekarz neurolog, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10:00 – 10:30 „Rehabilitacja chorych po udarze mózgu”dr n. med. Wiesława Nyka, lekarz rehabilitacji medycznej, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
10:30 – 11:00 „Zalecenia dietetyczne w stwardnieniu rozsianym i chorobach neurodegeneracyjnych”, mgr Ewa Dygaszewicz, dietetyk, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
11:00 – 11:30  „Zastosowanie robotyki w rehabilitacji zaburzeń chodu”, mgr Agnieszka Bednarek, NordMedic.
11:30 – 12:00 – PRZERWA
12:00 – 12:30
Stany zagrożenia życia w neurologii – z perspektywy zespołu ratownictwa medycznego”, mgr Łukasz Wodziński, ratownik medyczny, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
12:30 – 13:00 „Aktywność zawodowa po incydencie udarowym”, dr n. o zdr. Dalia Woźnica, Prezes Oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.
13:00 – 13:30 – „Nastawienie psychiczne pacjenta a proces leczenia w chorobach neurologicznych”, mgr Paulina Pupiałło  –psycholog,  Paulina Pupiałło Psychoterapia.
13:30 – 14:00 „Dziecko z chorobą nerwowo – mięśniową w gabinecie fizjoterapeuty. Studium przypadku”, mgr Aleksandra Moluszys, fizjoterapeuta, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, mgr Łukasz Mański,  fizjoterapeuta, Wyższa Szkoły Zdrowia w Gdańsku, Samodzielny Zespół Fizjoterapeutów UCK.
14:00 – 14:30Wczesna interwencja fizjoterapeutyczna pacjentów z SLA”, mgr Michał Sokół, Dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej, Naczelny Fizjoterapeuta, Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z. o.o.
14:30-15:00 PRZERWA

SEKCJA STUDENCKA
15:00 – 15:15
„Dietoterapia i wyzwania żywieniowe w Chorobie Parkinsona”, Maria Cichecka, student kierunku dietetyka, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15:15 – 15:30„5 sekretów fizjoterapii po udarze”, Hazem Girgis, student kierunku fizjoterapia, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.
15:30 – 15:45„Natychmiastowy wpływ wykonywania deski przodem na równowagę dynamiczną. Badanie pilotażowe”, Karol de Tillier, student kierunku fizjoterapia, Gdański Uniwersytet Medyczny. 
15:45 – 16:00 Wpływ progresywnego, domowego treningu równowagi na równowagę statyczną i dynamiczną u pacjenta z chorobą Charcot-Marie-Tooth: studium przypadku”, Jakub Bracha, student kierunku fizjoterapia, Gdański Uniwersytet Medyczny.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJI POTWIERDZAMY CERTYFIKATEM. OSOBY, KTÓRE NIE ODEBRAŁY CERTYFIKATU W DNIU KONFERENCJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z DZIAŁEM PROMOCJI I REKRUTACJI.
Zachęcamy do śledzenia naszych profili w mediach społecznościowych.
#konferencja
#fizjoterapia #zdrowie

Na stoiska specjalistyczne zaprosili:

Rehabilitacja w praktyce – czasopismo, o wysokim poziomie merytorycznym, w którym znajdziecie Państwo m.in.: opisy przypadków i dedykowane im postepowanie terapeutyczne, zdjęcia i firmy instruktażowe prezentujące techniki przeprowadzania badania, metody i narzędzia umożliwiające skuteczną diagnostykę,   
NordMedic – Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej, którzy zaprezentują Egzoszkielet, ArmTutor, HandTutor. Specjaliści w rehabilitacji zrobotyzowanej, domowej i ambulatoryjnej,
Phystiotherapy Review – recenzowane czasopismo naukowe, który promuje i rozpowszechniania wiedzę na temat nowoczesnych metod diagnostycznych i terapeutycznych wśród lekarzy i fizjoterapeutów,
Łukasz Wodziński – specjalista ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego – Wirtualna Rzeczywistość (VR) oraz szkolenia w zakresie pierwszej pomocy.
EGZOTech Sp. z o. o.
(dalej EGZOTech) jest spółką powołaną w celu tworzenia i komercjalizacji robotów medycznych, sprzętu elektro diagnostycznego i elektroterapeutycznego oraz wprowadzenia tych technologii na rynek. Nasza organizacja wiąże ze sobą dziedziny nauki, takie jak: robotyka, elektronika, informatyka, rehabilitacja. Podstawą technologiczną firmy jest robot Luna EMG, który przeznaczony jest do terapii ograniczeń zakresu ruchu w stawach, wzmacniania mięśni, wzmacniania propriocepcji kończyn górnych i dolnych. Firmę tworzy zespół, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom stawianym przez współczesną rehabilitację. Pozwalamy na łatwiejszy i szybszy dostęp do ćwiczeń i programów treningowych dla osób niepełnosprawnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi.
Podologia.pl – sieć gabinetów partnerskich dla osób, które chcą wdrożyć do praktyki rehabilitacyjno – leczniczej badania stóp, chodu i równowagi oraz indywidualne wkładki ortopedyczne i obuwie indywidualizowane. Partnerska współpraca w 3 krokach: dzielimy się wiedzą podczas kursów, wyposażamy placówki w sprzęt diagnostyczny oraz produkujemy dla specjalistów indywidualne wkładki ortopedyczne (IWO) oraz odciążające (PWO).
Na stoisku zapraszają na badanie równowagi statycznej i dynamicznej za pomocą pedobarografu.
– Bożena Pryma Terapia Bowena
 –  delikatna i skuteczna metoda wspomagająca naturalny system samoregulacji ciała
– Dorota Wysocka FunWear – ubrania bez ograniczeń posiadające funkcjonalności ułatwiające funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami.

Patronaty

Prelegenci

Sekcja naukowa

dr n. med. Michał Schinwelski
Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, neurolog, specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób neurozwyrodnieniowych takich jak choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, atypowy parkinsonizm oraz szeroko rozumianych zaburzeń ruchowych takich jak drżenie, dystonia, pląsawica, spastyczność. Dodatkowo specjalizuje się w leczeniu toksyną botulinową oraz głęboką stymulacją mózgu w neurologii. Zaangażowany również w leczenie przewlekłych zespołów bólowych, w szczególności bólów głowy. Członek Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Choroby Parkinsona i Innych Zaburzeń Ruchowych oraz Allergan Medical Institute – Post-Stroke Spasticity Rising Stars Programme. Od 2008 roku w swojej pracy zawodowej i naukowej związany z prof. Jarosławem Sławkiem. Jest autorem i współautorem licznych publikacji w dziedzinie zaburzeń ruchowych.

prof. nadzw. dr hab. n. med. Walenty Nyka
Lekarz, specjalista w dziedzinie neurologii. Wieloletni pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. OD 2004 powołany na stanowi kierownika Katedry Neurologii i Kliniki Neurologii Dorosłych AMG. Od 2007 mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Klinice Neurologii Dorosłych i Katedrze Neurologii. W czasie pracy w GUMed był opiekunem kilku prac habilitacyjnych i doktoryzował 18 doktorów medycyny. Autor licznych publikacji naukowych. Aktywny zawodowo lekarz neurolog. Wykładowca akademicki m.in. w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

dr n. med. Wiesława Nyka
Lekarz rehabilitacji medycznej, specjalizująca się w rehabilitacji neurologicznej oraz onkologicznej. Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Autorka ponad 150 publikacji w punktowanych czasopismach medycznych. Wieloletni pracownik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Praktykę lekarską kontynuuje m.in. poprzez pracę w Wojewódzkim Centrum Onkologii w Gdańsku na stanowisku ordynatora Ośrodka Rehabilitacji Dziennej i Poradni Rehabilitacji Onkologicznej. Cztery kadencje pełniła funkcje Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Rehabilitacja Medyczna. Ponadto jest Członkiem Honorowy Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji.

Ewa Dygaszewicz
Specjalistka w zakresie chorób wewnętrznych i metabolicznych, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest certyfikowanym edukatorem diabetologicznym. Członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Warszawie oraz prezes Oddziału Wojewódzkiego w Gdańsku. W 2020 roku na Pomorzu przygotowała i przeprowadziła międzynarodowy program KiDS na rzecz dzieci dotkniętych cukrzycą. Program ten został opracowany przez Międzynarodową Federacją Diabetologiczną (IDF) oraz Międzynarodowe Towarzystwo na rzecz Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą (ISPAD) w celu wspierania dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dotkniętych cukrzycą typu 1 w leczeniu choroby, zwalczaniu dyskryminacji w środowisku szkolnym oraz budowaniu świadomości w zakresie zdrowego trybu życia. W projekcie wzięły udział 104 szkoły z całej Polski, 650 nauczycieli oraz blisko 40 tysięcy dzieci a w przeprowadzonym szkoleniu online wzięło udział ponad 2000 osób. Od wielu lat prowadzi wykłady oraz warsztaty dietetyczne dla diabetyków, rad pedagogicznych w zakresie opieki nad dzieckiem z cukrzycą w placówce oświatowej, seniorów, osób z niepełnosprawnościami oraz uczestników projektów aktywizacyjnych.

Agnieszka Bednarek
Dyrektor medyczny NordMedic

Mgr fizjoterapii z 11 letnim doświadczeniem oraz wieloma kursami pozwalającymi na szeroki zakres pracy z pacjentem. Poza doświadczeniem menedżerskim specjalizuje się w fizjoterapii uroginekologicznej. Propagatorka i miłośniczka szeroko pojętej zdrowej aktywności fizycznej.

„Praca nad przywracaniem funkcjonalności osób z niepełnosprawnością jest moją pasją, która motywuje mnie do dalszego rozwoju, poszerzania wiedzy i doskonalenia umiejętności.”

Łukasz Wodziński
Specjalista ratownictwa medycznego oraz zdrowia publicznego

Ratownik medyczny aktywnie pracujący w zespołach ratownictwa medycznego od 2004 roku. Wykładowa uczelni wyższych na kierunkach pielęgniarstwa, fizjoterapii, dietetyki oraz kosmetologii. Pasjonat i propagator pierwszej pomocy, aktywnie prowadzący kursy i szkolenia w tej tematyce. Swoje zaangażowanie przekłada głównie na propagowanie oraz uczenie udzielania pierwszej pomocy, co jest jego życiową pasją.

dr n. o zdr. Dalia Woźnica
Fizjoterapeutka, przedsiębiorczyni, absolwentka Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Prezes oddziału pomorskiego Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska. Na podstawie doświadczeń międzynarodowych inicjatorka specjalności Fizjoterapii dla Zdrowia w Pracy (Occupational Health Physiotherapy) w ramach której prowadzi opiekę fizjoterapeutyczną i fizjoprofilaktyczną nad pracownikami oraz edukuje pracodawców w temacie prewencji urazów i chorób zawodowych, ergonomii i zdrowia w pracy. Członkini Sekcji Fizjoterapii w Chorobach Zawodowych i Medycynie Pracy. Członkini ACPOHE (Association of Chartered Physiotherapists in Occupational Health and Ergonomics). Członkini IFPTOHE (International Federation of Physical Therapists working in Occupational Health and Ergonomics). 
 
 
Paulina Pupiałło

Jestem psychologiem (absolwentką psychologii, specjalność kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Warszawie), psychoterapeutką w trakcie Certyfikowanego Szkolenia Psychodynamicznego w ISPHS w Sopocie. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychogeriatria z animacją kulturową. Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę warsztaty (skierowane głównie do osób w wieku geriatrycznym), szkolenia oraz prelekcje. Swoją pracę poddaję superwizji.
„Stale rozwijam swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w konferencjach oraz szkoleniach.”

Aleksandra Moluszys
Przez kilka lat pracowała na różnych oddziałach szpitalnych w tym oddziałach chirurgicznych, internistycznych  oraz intensywnej terapii, w 2020 roku również na oddziale covidowym. W roku 2020 została autorem oficjalnych wytycznych oraz prowadziła szkolenia dotyczące fizjoterapii pacjentów z COVID – 19. Od 2019 roku prowadzi konsultację pacjentów z zaburzeniami oddychania w tym również pacjentów z COVID – 19. Na co dzień również zajmuje się pacjentami neurologicznymi, chirurgicznymi i pacjentami po urazach czaszkowo – mózgowych. Pracownik dydaktyczny Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

 
 
 
 

Michał Sokół
Absolwent Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku fizjoterapia. Swoją przygodę z medycyną rozpoczął od zdobycia tytułu technika fizjoterapii i technika masażysty. Główne zainteresowania w fizjoterapii to neurologia i choroby i podłożu genetycznym. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania w Ochronie Zdrowia i Prawa Medycznego. Aktualnie Dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej w Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o. o., Wykładowca WSZ w Gdańsku, konsultant merytoryczny w programach unijnych „Zdrowy kręgosłup” realizowany na terenie północnej Polski oraz „Program Rehabilitacji po Covid-19” realizowany na terenie Województwa Pomorskiego.
Dyrektor Centrum Rehabilitacji Leczniczej, Naczelny Fizjoterapeuta, Copernicus Podmiot Leczniczy sp. z. o.o.

Łukasz Mański – fizjoterapeuta, absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista w zakresie rehabilitacja niemowląt i dzieci, a także w zakresie diagnostyki funkcjonalnej i programowania fizjoterapii w wieku rozwojowym. Uczestnik licznych kursów i szkoleń z zakresu min. masażu klasycznego, funkcjonalnej terapii manualnej, kinesiotapingu, diagnostyki metodą Prechtla, terapii oddechowej, terapii czaszkowo-krzyżowej, zastosowania kinezjologii rozwojowej wg Vojty u niemowląt, dzieci i młodzieży z zaburzeniami ruchowymi.  Swoje doświadczenie w zawodzie zdobywał m. in. poprzez pracę w takich placówkach jak: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, Gdański Uniwersytet Medyczny , Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju w Gdańsku , Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, a także poprzez prowadzenie licznych warsztatów z  różnych obszarów fizjoterapii.

Sekcja studencka

Maria Cichecka
Studentka ostatniego roku studiów magisterskich uzupełniających na kierunku Dietetyka, Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku. Uczestniczka licznych konferencji, szkoleń i kursów w szczególności o tematyce dietoterapii chorób neurologicznych, metabolicznych i zaburzeń odżywiania. W 2021r. uzyskany tytuł „Dietetyk Przyjazny Mózgowi” (obroniony z ramienia PAD Eletive). W indywidualnej pracy z pacjentami łączy dietetykę kliniczną z psychodietetyką.

 

 
 
 
 

Hazem Girgis
Student V roku fizjoterapii oraz absolwent studiów podyplomowych na kierunku Nowoczesne Metody Fizjoterapii w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Ukończył liczne szkolenia z zakresu ortopedii, fizjoterapii i rehabilitacji. Od 2021 r. stażysta na oddziale ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie. 

 
 
 
 
Karol de Tillier

Jestem studentem V roku fizjoterapii. Na co dzień pracuję jako trener przygotowania motorycznego i nauczyciel przyszłych techników masażystów w szkole policealnej TEB Edukacja. Zajmuję się promocją nauki poprzez udział w konferencjach naukowych, a także organizowanie i uczestnictwo w wydarzeniach o charakterze naukowym. Interesuje się funkcjonowaniem ciała człowieka, kalisteniką i kinematografią

 
 

Jakub Bracha
Jestem studentem V roku fizjoterapii na GUMedzie. W fizjoterapii najbardziej interesuje mnie ludzka anatomia, biomechanika oraz szeroko pojęta kinezyterapia i trening medyczny. Obecnie na co dzień pracuję jako masażysta oraz jestem entuzjastą sportów siłowych i sportów walki.

 
 
Scroll to Top