Indywidualny numer konta bankowego

Do 27 stycznia 2020 r. wszyscy studenci otrzymają nowy, indywidualny numer konta bankowego do wpłat należności związanych z tokiem studiów.

Nowe aktualne numery będą udostępnione w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.

Studenci I roku studiów zachowują dotychczasowe numery indywidualnych kont bankowych.

Do czego służy indywidualny numer konta bankowego?

Jest to rachunek, który służy do dokonywania wszelkich wpłat związanych z nauką w WSZ, ale tylko i wyłącznie od danego studenta. Każda osoba ma przydzielony swój indywidualny numer konta, co ułatwia wzajemne rozliczenia pomiędzy Uczelnią a studentem.

UWAGA!

Numery kont bankowych generowane są na podstawie nr PESEL i nie mogą być udostępniane ani przekazywane innym osobom.

Szczegółowe informacje o zmianach dostępne są w Biurze ds. płatności i stypendiów.

Scroll to Top