FDM

logo

 

 

 

 

W dniu 8 marca odbył się wykład i warsztaty prowadzone przez  Tomasza Tesznera  – międzynarodowego instruktora metody FDM. Ćwiczenia przedstawiały terapię na konkretnym pacjencie.


Czym jest FDM? „FDM jest modelem anatomicznym, w którym objawy kliniczne w połączeniu z mową ciała pacjenta umożliwiają diagnozę jednego lub kilku z sześciu  specyficznych zniekształceń układu powięziowego.”

Stephen Typaldos, Clinical and Theoretical Application ofthe Fascial Distortion Model within the Practice ofMedicine andSurgery, 4th Edition.

FDM pozwala zrozumieć i wyjaśnić nieprawidłowości jakie występują w organizmie, ale jednocześnie tłumaczy też w jaki sposób techniki te  działają. Nie jest to jednak metoda wszystkowiedząca, wskazuje ona tylko na problemy w obecnym stanie wiedzy. Dlatego dalsze sprawdzanie dotychczasowych danych, przekształcanie i rozbudowywanie metody zależy od współczesnych terapeutów. Obecnie FDM najczęściej i najszerzej stosowane jest w leczeniu narządu ruchu, ale istnieje duża i realna szansa, że kiedyś  zastosowana będzie do zwalczania schorzeń wisceralnych (np. kolki wątrobowej) albo dolegliwości neurologicznych.

Scroll to Top