Cosmetology – Bachelor Studies in English


Gdansk College of Health realizes the project „Practically for health” – development of professional competences as the part of integrated educational programs at the Gdansk College of Health.

Project is co-financed by the European Union under the European Social Funds (the agreement No. POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00).

According to the program, 20 students can study the Cosmetology Bachelor Course in English for free. 

You will gain knowledge in the field of medical science, dermatology, immunology, allergology and chemistry of cosmetic materials. We will teach you, how to perform treatments in the beautifying cosmetology and aesthetics, the techniques of relaxing massage and how to use professional equipment. 

To participate in the project, you have to submit required documents.

More about admission on page.


Szanowni Państwo,

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku realizuje projekt pt. „Praktycznie dla zdrowia” – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszy Europejskich w ramach umowy nr POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00, już od najbliższego roku akademickiego 2019/2020, 20 osób będzie mogło rozpocząć bezpłatne studia licencjackie w języku angielskim na kierunku kosmetologia. 

Studiując kosmetologię, zdobędziesz wiedzę z zakresu nauk medycznych. Poznasz m .in. dermatologię, immunologię, alergologię i chemię surowców kosmetycznych. Ponadto, nauczysz się wykonywać zabiegi z zakresu kosmetologii upiększającej i pielęgnacyjnej, poznasz techniki masażu relaksacyjnego, a także profesjonalne urządzenia stosowane w kosmetologii wraz z ich obsługą. 

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Więcej informacji na stronie.

Zapraszamy.

Scroll to Top