Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Administracja – terminy egzaminów dyplomowych

W dniu 24.06.2019 r. od godz. 9:00 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Grażyny Cern

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 17 czerwca 2019 r.

Harmonogram 24.06.2019 dr Cern

W dniu 26.06.2019 r. od godz. 9:30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr Emilii Wieczorek

Harmonogram 26.06.2019 dr Wieczorek

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 19 czerwca 2019 r.

W dniu 29.06.2019 r. od godz. 9:30 odbędzie się egzamin dyplomowy u:

  • dr. Mirosława Borkowskiego

Harmonogram obron 29.06.2019 r. dr Mikołajczyk dr Borkowski

Ostateczny termin złożenia kompletu dokumentów do obrony mija 22 czerwca 2019 r.

Zarządzenie dziekana ws. ustalenia zasad przebiegu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunków studiów administracja, informatyka i zarządzanie

Cofnij

WSZ na Facebooku