Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Żegnamy Ś.P. Prezydenta Pawła Adamowicza

Nigdy nie ma dobrego momentu na pożegnanie bliskich, ale zawsze jest dobry czas, żeby otulić ich myślami…

Z nieopisanym żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy informację o śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza.
W imieniu Władz Uczelni, pracowników oraz całej społeczności akademickiej Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, pragnę złożyć wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa wsparcia, otuchy dla rodziny i bliskich Pana Prezydenta, jak również wszystkim mieszkańcom naszego miasta Gdańsk.

Pan Prezydent kochał nasze miasto, w ludziach cenił skromność i otwartość.
Odszedł nagle, mając przed sobą tak wiele zadań do realizacji w świeżo rozpoczętej kolejnej kadencji jako Prezydent Miasta Gdańsk.

Dr hab. Marcin Geryk, prof. UJ
Kanclerz Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Cofnij

WSZ na Facebooku