Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Zagrożenia mikrobiologiczne w gabinetach lekarskich oraz kosmetologicznych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy jakie środki ostrożności zachować aby praca w gabinecie lekarskim oraz kosmetologicznym była realizowana w sposób bezpieczny dla Klienta, Pacjenta oraz Pracownika. Szkolenie skierowane jest do osób , które pracują lub prowadzą  gabinety kosmetyczne lub lekarskie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Regulacje prawne.
  2. Wybrane jednostki chorobowe stanowiące największe zagrożenia w gabinetach.
  3. Strategia w zapobieganiu zakażeniom.

– antyseptyka, aseptyka;

– higiena rąk;

– kompleks zabiegów higienicznych (dezynfekcja, sterylizacja, rodzaje opakowań do sterylizacji);

– dobór preparatu do dezynfekcji

CZAS TRWANIA KURSU: 5 godzin

CENA KURSU: 300 zł

TERMIN KURSU: 10 sierpnia 2018 r.

PROWADZĄCY
Trener 1. Mikrobiolog, specjalista z zakresu sterylizacji narzędzi w gabinetach oraz procedur sanitarno-epidemiologicznych.
Trener 2. Inspektor Ochrony Radiologicznej, wieloletni pracownik naukowy i specjalista w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej oraz inżynierii procesowej. Członek Stowarzyszenia Ekologów na Rzecz Energetyki Nuklearnej SEREN w Warszawie, Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Radiologicznej oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. Uczestnik licznych wyjazdów i praktyk międzynarodowych. Bierze udział w polskich i międzynarodowych projektach badawczych. Autorka i współautorka wielu publikacji popularnonaukowych i naukowych.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku