Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

X Powiatowe Targi Edukacyjne „Nauka-Praca-Kariera” w Kartuzach

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko podczas X Powiatowych Targów Edukacyjnych „Nauka-Praca-Kariera” w Kartuzach. Targi jak co roku odbyły się w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy ul. Klasztornej. Masze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży wszystkich zaproszonych szkół z Kartuz. Targi odwiedziło także ok. 400 osób z innych szkół ponadgimnazjalnych z terenu całego powiatu.

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku