Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania
Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wykłady w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem

21 kwietnia br. odbyły się  wykłady w ramach programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem, które poprowadził pan Marcin Wąsik-Wiszniewski, Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej.

„Wiarygodność finansowa – co możesz zyskać?” – wykład realizowany we współpracy z Biurem Informacji Kredytowej wraz z prezentacją platformy e-learningowej ScoreHunter. ScoreHunter to nowoczesna grywalizacyjna platforma e-learningowa oparta o kursy wideo.

 „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” – wykład realizowany we współpracy Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

 

 

Cofnij

WSZ na Facebooku