Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyjazd na studia w ramach stypendium Erasmus+

Wszystkich studentów chcących wyjechać na studia w semestrze zimowym 2019/2020 do zagranicznych uczelni partnerskich, prosimy o złożenie wniosku do 30.03.2019 w p. 201.

Więcej informacji w zakładce Współpraca Międzynarodowa. Zapraszamy do kontaktu z Biurem Współpracy Międzynarodowej – osobistego, mailowego lub telefonicznego.

Cofnij

WSZ na Facebooku