Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE!

prom_zip2 prom_gk2 prom_zzl2 prom_zo

Wybierz studia podyplomowe na Wydziale Informatyki i Zarządzania jeśli chcesz  zostać specjalistą w zakresie zarządzania lub grafiki komputerowej. Nasze nowoczesne, autorskie programy nauczania dostosowane są do potrzeb rynku pracy oraz w istotny sposób podnoszą kompetencje naszych słuchaczy. Umożliwiają także zdobycie nowych, praktycznych umiejętności. Wybierz studia podyplomowe prowadzone m. in. przez wybitnych specjalistów – praktyków z wieloletnim doświadczeniem!

Postaw na jakość i wybierz studia podyplomowe w naszej uczelni!

Szczegółowych informacji o studiach podyplomowych udziela dział promocji i rekrutacji:
tel.: 58 769 0 802, e-mail: rekrutacja@wsz.pl

Cofnij

WSZ na Facebooku