Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

WYNIKI WYBORÓW DO SAMORZĄDU STUDENTÓW!

WYNIKI GŁOSOWANIA DO SAMORZĄDU

Ogłaszamy wyniki wyborów do Samorządu Studenckiego, według uzyskanej liczby głosów:
I. Joanna Przybysz
II. Aleksandra Słyszewska
III. Marta Dymek
IV. Julia Lewandowska

Serdecznie gratulujemy poparcia wszystkim kandydatkom.
Studentów, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do Samorządu zapraszamy do kontaktu z biblioteką.
Cofnij

WSZ na Facebooku