Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

WSZ w gronie 1000 najlepszych szkół biznesu na świecie

EDUNIVERSAL, światowa grupa konsultantów do spraw edukacji, w dniach 26-28 października 2009 r. zorganizowała w Kapsztadzie (Republika Południowej Afryki) drugą już konwencję, podczas której ogłoszono najnowszy ranking
EDUNIVERSAL 2009. W wydarzeniu wzięło udział wielu strategicznych reprezentantów spośród najlepszych szkół biznesu z całego świata.

Druga światowa konwencja zorganizowana w Południowej Afryce, stała się wielokulturowym i wielonarodowym zgromadzeniem najlepszych instytucji biznesowych na świecie.120 przedstawicieli szkół biznesu z 45 krajów uczestniczyło w tym wydarzeniu promując umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego i związaną z tym mobilność studentów.

Światowa konwencja EDUNIVERSAL umożliwiła wzmocnienie międzynarodowej współpracy między najlepszymi szkołami biznesu i uniwersytetami z różnych regionów świata, kształcącymi w zakresie zarządzania i biznesu.

Podczas konwencji ogłoszono najnowszy ranking EDUNIVERSAL 2009, który w odróżnieniu od innych plebiscytów tego typu, w znacznej mierze oparty jest na wzajemnej ocenie (1000 dziekanów i dyrektorów szkół biznesu z ponad 150 krajów zostało poproszonych o wzięcie udziału w głosowaniu i przyznaniu swojej rekomendacji podczas oficjalnej selekcji).

Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku otrzymała 2 palmy i w związku z tym znalazła się w gronie 1000 najlepszych szkół biznesu na świecie.

Cofnij

WSZ na Facebooku