Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Współczesne metody w fizjoterapii. Terapia manualna: chiropraktyka i osteopatia

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku zorganizował posiedzenie naukowo – szkoleniowe pt. Współczesne metody w fizjoterapii. Terapia manualna: chiropraktyka i osteopatia, które odbyło się 10 maja 2008 r. w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku. Wstęp był wolny.

Tematami spotkania były:

  • Kształtowanie się krzywizn fizjologicznych kręgosłupa w rozwoju ontogenetycznym człowieka – dr hab. Jacek Lewandowski,
  • Terapia manualna jako metoda leczenia – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka,
  • Co współczesna fizjoterapia zawdzięcza osteopatii – dr n. wych. fiz. Karol Bibrowicz,
  • Chiropraktyka w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa – dr n. wych. fiz. Mariusz Posłuszny,
  • Eksperymentalne techniki chiropraktyczne na tle innych technik stosowanych w terapii manualnej – mgr Henryk Dyczek d.c.

Organizatorami posiedzenia byli:

  • Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka,
  • BTL Polska Sp. z o.o.,
  • Studenckie Koło Naukowe Fizjoterapii Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku.

 

Cofnij

WSZ na Facebooku