Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018


28 WRZEŚNIA 2017 R. 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 odbyła się 28 września 2017 r. (czwartek) w siedzibie Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku (ul. Pelplińska 7).

Serdecznie dziękujemy za obecność na uroczystości kadrze dydaktycznej, zaproszonym gościom oraz kandydatom na I semestr studiów, którzy podczas inauguracji roku zostali włączeni w poczet studentów naszej uczelni.

Wykład inauguracyjny pt: „Nanotechnologia – nadzieje i zagrożenia” wygłosiła Pani dr hab. Beata Grobelna, prof. UG.
O oprawę muzyczną uroczystości zadbał chór NON SERIO.

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA GALERII ZDJĘĆ


Informacje organizacyjne dla kandydatów na I semestr studiów

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku