Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych kosmetologia II stopnia

Terminy zjazdów podstawowych w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018 r. dla studentów pierwszych semestrów studiów II stopnia na kierunku KOSMETOLOGIA:
1) 7-8.10.2017 r.
2) 21-22.10.2017 r.
3) 4-5.11.2017 r.
4) 18-19.11.2017 r.
5) 2-3.12.2017 r.
6) 16-17.12.2017 r.
7) 20-21.1.2018 r.
8) 27-28.01.2018 r.


Wykłady, seminaria dyplomowe, ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się również w piątki przed zjazdem w godz. 17:00-20:15.
W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać zaplanowane poza powyższymi terminami zjazdów.

Cofnij

WSZ na Facebooku