Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

WYKŁAD I WARSZTAT – TERAPIA FDM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w wykładzie i warsztacie, które przeprowadził przedstawiciel Zespołu International Academy of Manual Medicine – Stefan Anker Msc D.O.– dyplomowany fizjoterapeuta, Absolwent Wiedeńskiej Szkoły Osteopatii (WSO), instruktor FDM w EFDMA (European Fascial Distortion Model Accociation) oraz aktualny prezydent EFDMA.

 


FDM, czyli Fascial Dostoration Model to terapia manualna bólu, której twórcą  jest Stephen Typaldos Doctor of Osteopathic Medicine (USA). Celem każdej interwencji, według FDM, jest anatomiczna korekcja powięzi, której dystorsja może być przyczyną fizycznych dolegliwości i ograniczeń funkcjonowania organizmu. Fenomenem metody jest interpretacja mimiki i gestykulacji pacjenta, które tworzą podstawę diagnostyczną oraz dają dokładne wskazówki w odniesieniu do deformacji poszczególnych powięzi.

Koncepcja  Typaldosa znajduje zastosowanie przy:

  • ostrych bólach spowodowanych przez skręcenia i zwichnięcia stawów, urazach sportowych np. naciągnięciach więzadeł, stłuczeniach, naderwaniach włókna mięśniowego itp.
  • bólach pleców, krzyża, ramion i karku itp.
  • ograniczeniach ruchomości
  • objawach takich jak odrętwienie lub mrowienie oraz słabość/osłabienie lub niestabilność
  • pewnych objawach, które zazwyczaj są przydzielane schorzeniom internistycznym

Aktualnie FDM jest skutecznie stosowane w uszkodzeniach i obrażeniach narządu ruchu oraz do terapii bólu. Prawidłowo przeprowadzona terapia powinna skutkować efektywnym zniesieniem dolegliwości bólowych oraz ograniczeniem ruchomości, zapewniając szybki  powrót do aktywności fizycznej.

Udział w wykładzie i warsztacie był bezpłatny.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku