Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POTWIERDZONY CERTYFIKATEM

Wyniki audytu zakończonego 30 kwietnia 2010 r. umożliwiły podjęcie przez Biuro Certyfikacji PRS S.A. decyzji o utrzymaniu ważności certyfikacji PRS S.A. dla Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku potwierdzającej jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

certyfikat

MISJA, WIZJA, POLITYKA JAKOŚCI

Cofnij

WSZ na Facebooku