Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ POTWIERDZONY CERTYFIKATEM

Wyniki audytu zakończonego 30 kwietnia 2010 r. umożliwiły podjęcie przez Biuro Certyfikacji PRS S.A. decyzji o utrzymaniu ważności certyfikacji PRS S.A. dla Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku potwierdzającej jego zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

certyfikat

MISJA, WIZJA, POLITYKA JAKOŚCI

Cofnij

WSZ na Facebooku