Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przedmioty na kierunku fizjoterapia

MODUŁ KSZTAŁCENIA – NAUKI OGÓLNE z językiem obcym
Język angielski
Język łaciński
Psychologia ogólna i kliniczna
Psychoterapia i komunikacja interpersonalna
Pedagogika ogólna i specjalna
Dydaktyka fizjoterapii
Socjologia ogólna i niepełnosprawności
Podstawy prawa
Ochrona własności intelektualnej
Zdrowie publiczne
Demografia i epidemiologia
Metodologia badań naukowych i statystyka
Ekonomia i systemy ochrony zdrowia
Historia rehabilitacji
Wychowanie fizyczne (przez 2 semestry – dotyczy studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

Przedmioty z nauk humanistycznych i społecznych do wyboru:
PdW: Zarządzanie i marketing / Organizacja pracy zespołu rehabilitacyjnego
PdW: Filozofia / Logika
PdW: Bioetyka / Etyka i deontologia
PdW: Podstawy przedsiębiorczości / Podstawy działalności gospodarczej

MODUŁ KSZTAŁCENIA – PODSTAWOWE NAUKI MEDYCZNE

Anatomia prawidłowa i funkcjonalna
Anatomia palpacyjna
Anatomia rentgenowska
Biologia medyczna z genetyką
Biochemia
Fizjologia człowieka
Farmakologia w fizjoterapii
Biofizyka
Biomechanika
Kinezjologia
Patologia ogólna
Pierwsza pomoc przedmedyczna


MODUŁ KSZTAŁCENIA – NAUKI W ZAKRESIE PODSTAW FIZJOTERAPII

Fizjoterapia ogólna
Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu
Kinezyterapia
Terapia manualna
Fizykoterapia
Medycyna fizykalna i balneoklimatologia
Masaż
Metody specjalne fizjoterapii w ortopedii i traumatologii
Metody specjalne fizjoterapii w pediatrii i neonatologii
Metody specjalne fizjoterapii w terapii mowy
Metody specjalne fizjoterapii w leczeniu ran i owrzodzeń
Metody specjalne fizjoterapii w terapii bólu
Adaptowana aktywność fizyczna
Sport osób z niepełnosprawnością
Wyroby medyczne oraz protetyka i ortotyka
Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia


MODUŁ KSZTAŁCENIA – NAUKI W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ

PFK w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
PFK w reumatologii
PFK w neurologii i neurochirurgii
PFK w pediatrii i neurologii dziecięcej
PFK w chirurgii
PFK w ginekologii i położnictwie
PFK w kardiologii i kardiochirurgii
PFK w pulmonologii
PFK w intensywnej terapii
PFK w geriatrii i psychiatrii
PFK w onkologii i medycynie paliatywnej
FK w dysfunkcjach narządu ruchu w ortopedii, traumatologii i medycynie sportowej
FK w dysfunkcjach narządu ruchu w neurologii i neurochirurgii
FK w dysfunkcjach narządu ruchu w reumatologii
FK w chorobach narządów wewnętrznych w ginekologii i położnictwie
FK w chorobach narządów wewnętrznych w pediatrii
FK w chorobach narządów wewnętrznych w chirurgii
FK w chorobach narządów wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii
FK w chorobach narządów wewnętrznych w pulmonologii
FK w chorobach narządów wewnętrznych w geriatrii i psychiatrii
FK w chorobach narządów wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej
FK w dysfunkcjach narządu ruchu w wieku rozwojowym
Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu
Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych
Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym
Programowanie rehabilitacji w dysfunkcjach układu ruchu
Programowanie rehabilitacji w chorobach wewnętrznych
Programowanie rehabilitacji w wieku rozwojowym


MODUŁ KSZTAŁCENIA – DO WYBORU

PdW: Technologia informacyjna / Teoretyczne podstawy informatyki
PdW: Dokumentacja pracy fizjoterapeuty / Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii
PdW: Dietetyka z elementami higieny / Żywienie i wspomaganie w sporcie
PdW: Terapia zajęciowa dorosłych / Terapia zajęciowa dzieci
PdW: Rehabilitacja w sporcie / Masaż sportowy
PdW: Taśmy mięśniowe / Kinezyterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej
PdW: Metody stosowane w rehabilitacji funkcjonalnej / Profilaktyka w geriatrii
PdW: Drenaż limfatyczny / Masaż w wybranych jednostkach chorobowych
PdW: Nowoczesne metody fizykoterapii / Fizykoterapeutyczne oddziaływania w odnowie biologicznej
PdW: Fizjoterapia kobiet ciężarnych / Aktywność ruchowa kobiet ciężarnych
PdW: Fizjoterapia w wodzie / Aktywność ruchowa w wodzie
PdW: Turystyka osób niepełnosprawnych / Rehabilitacja osób starszych
PdW: Współczesne metody oddziaływania w odnowie biologicznej / Fizjoprofilaktyka w różnych grupach wiekowych
PdW: Wprowadzenie do metody PNF / Wprowadzenie do metody PIR
PdW: Rehabilitacja seksualna w wybranych jednostkach chorobowych / Techniki relaksacji stosowane w fizjoterapii
Praktyka fizjoterapeutyczna (wybór jednego z trzech zakresów tematycznych):
Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu
Fizjoterapia kliniczna w chorobach wewnętrznych
Fizjoterapia kliniczna w wieku rozwojowym

PdW – przedmiot do wyboru


Przedstawione informacje mają charakter poglądowy.

Lista przedmiotów może ulec zmianie.

Cofnij

WSZ na Facebooku