Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Sterylizacja narzędzi w gabinecie kosmetologicznym oraz lekarskim

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy na temat sterylizacji narzędzi , aby praca w gabinecie lekarskim oraz kosmetologicznym była realizowana w sposób bezpieczny dla Klienta, Pacjenta oraz Pracownika. Szkolenie skierowane jest do osób , które pracują lub prowadzą  gabinety kosmetyczne lub lekarskie.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Regulacje prawne.
  2. Przygotowanie sterylnych narzędzi wielorazowego użytku.
  3. Postępowanie z brudnymi narzędziami po zabiegu.
  4. Procedura postępowania z narzędziami wielorazowego użytku.
  5. Pakowanie materiałów w opakowanie papierowo-foliowe.
  6. Otwieranie opakowań sterylnych.
  7. Kontrola procesu sterylizacji (kontrola wewnętrzna: fizyczna, chemiczna oraz biologiczna).
  8. Dokumentacja procesu sterylizacji.

 

CZAS TRWANIA KURSU: 5 godzin

CENA KURSU: 300 zł

TERMIN KURSU: 12 września 2018 r.

PROWADZĄCY
Specjalista w zakresie prowadzenia szkoleń oraz organizacji i prowadzenia laboratorium badawczego, opracowania i wdrożenia systemu jakości. Od 2004 roku współpracownik jednostek badawczo-naukowych zarówno w kraju jak i za granicą. Kierownik laboratorium badawczego oraz zarządzający jednostką badawczą międzynarodowej firmy świadczącej usługi z zakresu biologii molekularnej i kosmetologii dla największych światowych koncernów kosmetycznych.

MIEJSCE KURSU
Siedziba Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku
UKOŃCZENIE KURSU
Ukończenie kursu POTWIERDZAMY WYDANIEM CERTYFIKATU!

REKRUTACJA
odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Za zgłoszenie uznajemy złożenie/przesłanie wymaganych dokumentów oraz dokonanie opłaty za kurs.
Wymagane dokumenty:
1. wypełnione podanie (druk dostępny w dziale promocji i rekrutacji oraz na stronie)
2. kserokopia dowodu osobistego (dowód do wglądu przed rozpoczęciem kursu)
3. potwierdzenie wpłaty za kurs

Dokumenty należy niezwłocznie złożyć w dziale promocji i rekrutacji p.101 lub przysłać jako skan na adres rekrutacja@wsz.pl

OPŁATĘ ZA KURS należy niezwłocznie dokonać przelewem na konto uczelni.

KONTAKT Jeśli zainteresowała Cię oferta kursu zapraszamy do kontaktu z działem promocji i rekrutacji:

Cofnij

WSZ na Facebooku