Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Sale wykładowe i ćwiczeniowe

Dysponujemy salami wykładowymi oraz ćwiczeniowymi, które są połączeniem estetyki, ergonomii i nowoczesnej techniki. Wnętrza sal są bardzo nowoczesne, jasne i przestrzenne. Nasze sale są klimatyzowane z dostępem do Internetu i sieci Wi-Fi wyposażone w projektory multimedialne, ekrany i rzutniki pisma, telewizory z odtwarzaczem VHS i DVD. Każda sala ma swoje zintegrowane stanowisko w postaci miejsca siedzącego z pulpitem lub krzesła z podparciem.

Cofnij

WSZ na Facebooku