Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Pracownie komputerowe

Dysponujemy czterema pracowniami komputerowymi z dostępem do 24 stanowisk komputerowych z oprogramowaniem Autodesk, oprogramowaniem do projektowania grafiki CorelDraw, a także pakietem aplikacji biurowych Ms Office. Stanowiska komputerowe wyposażone są w komputery multimedialne i monitory LCD. Pracownie podłączone są do sieci lokalnej oraz do sieci Internet światłowodowym, stałym łączem o przepustowości 50 Mbit/sek. Sieć pracowni połączona jest siecią FAST ETHERNET o prędkości 100 Mbit/sek. Uczelnia posiada kilka serwerów wykorzystujących technologię wirtualizacji i wspomagających funkcjonowanie usług sieciowych. Zainstalowane oprogramowanie w pracowniach komputerowych jest dostosowane do programu kształcenia przyszłych inżynierów informatyki. Pracownie komputerowe są również wyposażone w sprzęt do komunikacji wizualnej, tj. projektor oraz ekran.

Cofnij

WSZ na Facebooku