Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Pracownie do kosmetologii

Pracownia chemii i receptury kosmetycznej

Prowadzone przedmioty: chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, mikrobiologia i immunologia


Pracownia kosmetologii

Prowadzone przedmioty: kosmetologia pielęgnacyjna

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: planowanie rodzaju zabiegu kosmetycznego, stosowanie kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawne wykonywanie zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

Cofnij

WSZ na Facebooku