Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Pracownie do kosmetologii

Pracownia chemii i receptury kosmetycznej

Prowadzone przedmioty: chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, mikrobiologia i immunologia


Pracownia kosmetologii

Prowadzone przedmioty: kosmetologia pielęgnacyjna

Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: planowanie rodzaju zabiegu kosmetycznego, stosowanie kosmetyku zgodnie z rozpoznaniem, poprawne wykonywanie zabiegów kosmetycznych i pielęgnacyjnych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań.

Cofnij

WSZ na Facebooku