Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Cennik wynajmu sal

Płatność przyjmujemy przelewem na konto uczelni w formie przedpłaty nie później niż 3 dni przed terminem rezerwacji. Opłatę za wynajem sal/powierzchni naliczamy za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku za wynajem sal/powierzchni wystawia fakturę.

USŁUGI DODATKOWE
Oferujemy wynajem innych powierzchni znajdujących się na/w uczelni, a także dajemy możliwość ekspozycji plakatów i ulotek na terenie uczelni.

Ceny wynajmu sal/powierzchni/ ekspozycji ulotek i plakatów ustalane są indywidualnie.

KONTO UCZELNI
Płatności za wynajem należy dokonać przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Adres: Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać nazwę wynajmującego.

Cofnij

WSZ na Facebooku