Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Cennik wynajmu sal

lp. pomieszczenie liczba osób cena za 1 godz. zegarową
1 audytorium do 365 700 zł
2 sale wykładowe do 150 250 zł
3 sale wykładowe do 90 200 zł
4 sale ćwiczeniowe do 40 150 zł
5 pracownie komputerowe do 24 300 zł
6 sale seminaryjne do 10 150 zł

Płatność przyjmujemy przelewem na konto uczelni w formie przedpłaty nie później niż 3 dni przed terminem rezerwacji. Opłatę za wynajem sal/powierzchni naliczamy za każdą rozpoczętą godzinę zegarową. Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku za wynajem sal/powierzchni wystawia fakturę.

USŁUGI DODATKOWE
Oferujemy wynajem innych powierzchni znajdujących się na/w uczelni, a także dajemy możliwość ekspozycji plakatów i ulotek na terenie uczelni.
Ceny ww. usług ustalane są indywidualnie.

KONTO UCZELNI
Płatności za wynajem należy dokonać przelewem na konto uczelni:
ALIOR BANK
19 2490 0005 0000 4530 3202 1283
Adres: Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku, 80-335 Gdańsk, ul. Pelplińska 7
W tytule należy wpisać nazwę wynajmującego.

Cofnij

WSZ na Facebooku