Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Biblioteka

Biblioteka, czyli wypożyczalnia i czytelnia, mieści się na najniższym poziomie budynku Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku w pomieszczeniu nr 014. Miejsce to – usytuowane z dala od uczelnianego zgiełku i hałasu – gwarantuje ciszę i spokój pomocną w efektywnej pracy własnej studenta.

W przestronnym, jasno oświetlonym pomieszczeniu znajdują się 24 stanowiska przeznaczonych do pracy studentów. Oprócz tego czytelnicy mogą korzystać z 3 stanowisk komputerowych z nieograniczonym dostępem do Internetu i katalogu bibliotecznego. W sąsiadujących pomieszczeniach przechowywane są nie tylko podręczniki niezbędne naszym studentom do nauki, ale również cenne i rzadkie zbiory. Zasoby biblioteczne przekroczyły już liczbę 20 000 woluminów, poza tym Biblioteka prenumeruje 29 tytułów czasopism branżowych.

Więcej informacji na temat pracy Biblioteki:

http://www.wsz.pl/biblioteka-z-czytelnia/informacje-ogolne/

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku