Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

DZIĘKUJEMY!

targi www2

 

 

 

 

 

 

 

 

W marcu i kwietniu spotkaliśmy się z Wami na targach edukacyjnych na terenie całego Województwa Pomorskiego.
Warto wiedzieć, że targi edukacyjne to doskonała okazja do zapoznania się z ofertą kształcenia w naszej uczelni oraz bezpośredniego pozyskania informacji o warunkach rekrutacji na wymarzony kierunek studiów.
Podczas targów informujemy także jak Biuro Karier pomaga naszym studentom wkroczyć na rynek pracy.

Dziękujemy wszystkim osobom, które odwiedziły nasze stoisko na:

  • III Słupskich Targach Edukacyjnych, 10 MARCA w SŁUPSKU
  • XI Powiatowych Targach „Nauka-Praca-Kariera”, 11 MARCA w KARTUZACH
  • Targach Edukacyjnych, 16 MARCA  w MALBORKU
  • TARGACH AKADEMIA, 21-22  MARCA  w GDAŃSKU
  • XII Targach Edukacyjnych, 23 MARCA w GRUDZIĄDZU
  • XII Powiatowych Targach Edukacyjnych „Akademus”, 7 KWIETNIA w CHOJNICACH
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku