Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

DNI OTWARTE – DZIĘKUJEMY!

stend WSZ przycięty2

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM,
KTÓRE WZIĘŁY UDZIAŁ W DNIACH OTWARTYCH!

LOSOWANIE NAGRODY JUŻ WKRÓTCE!

nagroda

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wzięły udział w DNIACH OTWARTYCH.
Odwiedzający naszą uczelnię, mieli możliwość BEZPŁATNEGO uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych, spotkania z pracownikami administracyjnymi uczelni, wycieczkę po nowoczesnej siedzibie uczelni, wyjątkową nagrodę!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z DNI OTWARTYCH

 


W DZIAŁACH ADMINISTRACYJNYCH można było dowiedzieć się o:

  1. ofercie kształcenia, zasadach rekrutacji na studia,
  2. stypendiach, pomocy materialnej,
  3. praktykach zawodowych,
  4. przebiegu studiów oraz współpracy międzynarodowej,
  5. zasobach bibliotecznych i bazach danych,
  6. płatnościach za studia.
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku