Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Seminarium naukowo-szkoleniowe Fizjoprofilaktyka wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży

 

Wydział Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku zorganizował seminarium naukowo – szkoleniowe Fizjoprofilaktyka wad postawy i skolioz u dzieci i młodzieży. Seminarium odbyło się 22 listopada 2008 r. w godz.10:30 – 13:00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk – Żabianka, ul. Pelplińska 7.

Program spotkania:

  • Posturogeneza i rozwój ruchowy dziecka – dr hab. Elżbieta Prętkiewicz – Abacjew,
  • Wada postawy a skolioza – dr n. med. Iwona Maciąg – Tymecka,
  • Współczesne metody oceny i kontroli postawy ciała – dr n. k. fiz. Karol Bibrowicz,
  • Postępowanie fizjoprofilaktyczne w wadach postawy – dr n. k. fiz. Karina Słonka,
  • Gdański program przeciwdziałania wadom postawy ciała – mgr Marek Jankowski,
  • Postawa wagą zdrowia – program opieki nad dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością – dr n. med. Iwona Maciąg – Tymecka,
  • Opolski program profilaktyki wad postawy ciała u dzieci – dr n. k. fiz. Karina Słonka.

Organizatorzy:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku,
  • Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku – dr n. med. Iwona Maciąg -Tymecka.
Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku