Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Seminarium naukowo-szkoleniowe fizjoprofilaktyka schorzeń wieku dorosłego

Dnia 16 maja 2009 r. w Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku miało miejsce seminarium naukowo – szkoleniowe, którego tematem była FIZJOPROFILAKTYKA SCHORZEŃ WIEKU DOROSŁEGO.

Program seminarium:

  • Wysiłek fizyczny stosowany w działaniach fizjoprofilaktycznych a możliwości fizjologiczne organizmu – prof. dr hab. n. med. Witold Juzwa.
  • Rola działań fizjoprofilaktycznych w otyłości, osteoporozie, schorzeniach układu krążenia i schorzeniach kręgosłupa – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka.
  • Nordic Walking – walory zdrowotne i rekreacyjne. Wybrane zagadnienia nauczania techniki ruchu – prof. nadz. dr hab. Krzysztof Prusik.
  • Wpływ ukierunkowanego treningu zdrowotnego na prewencje osteoporozy – studium przypadku – dr Katarzyna Prusik.
  • Postępowanie fizjoprofilaktyczne w schorzeniach kręgosłupa – dr n. wych. fiz. Karol Bibrowicz.

Organizatorzy:

  • Wyższa Szkoła Zarządzania w Gdańsku
  • Dziekan Wydziału Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku – dr n. med. Iwona Maciąg-Tymecka
Cofnij

WSZ na Facebooku