Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia - rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Studia I stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

FIZJOTERAPIA

Studia jednolite
magisterskie

Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Studia I i II stopnia

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji
studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zdrowia
w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Praktycznie dla zdrowia
- rozwój kompetencji zawodowych
w ramach zintegrowanych
programów kształcenia
w Wyższej Szkole Zdrowia
w Gdańsku.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
w ramach umowy POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00

Rozłożenie czesnego na raty w semestrze letnim

Informujemy, że warunkiem rozłożenia czesnego na raty w semestrze letnim jest dostarczenie odpowiedniego podania (druk w załączeniu) w terminie do 31 stycznia 2019 roku. Podanie może zostać również przesłane drogą mailową na adres: czesne@wsz.pl.

Powyższa informacja dotyczy studentów II i III roku studiów.

Terminy płatności czesnego:

SEMESTR LETNI r. akad. 2018/2019
czesne w całości 2 raty 5 rat
15 lutego 15 lutego 10 lutego 2019 r.
10 marca 2019 r.
15 kwietnia 10 kwietnia 2019 r.
10 maja 2019 r.
10 czerwca 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że 10 stycznia 2019 r. upływa termin płatności piątej raty z tytułu czesnego za semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019.

Cofnij

WSZ na Facebooku