Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Terminy zjazdów na studiach niestacjonarnych dla studentów I semestrów

Terminy zjazdów podstawowych w semestrze zimowym r. akad. 2017/2018 r. dla studentów pierwszych semestrów studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich na kierunku FIZJOTERAPIA:

1) 30.09-1.10.2017 r.
2) 14-15.10.2017 r.
3) 28-29.10.2017 r.
4) 12.11.2017 r.
5) 25-26.11.2017 r.
6) 9-10.12.2017 r.
7) 13-14.1.2018 r.
8) 27-28.1.2018 r.


Wykłady, seminaria dyplomowe, ćwiczenia praktyczne mogą odbywać się również w piątki przed zjazdem w godz. 17:00-20:15.
W szczególnych przypadkach zajęcia dydaktyczne mogą zostać zaplanowane poza powyższymi terminami zjazdów.

Cofnij

WSZ na Facebooku