Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

SUPER PROMOCJE

PROMOCJA HAPPY DAYS w WSZ

 PROMOCJA DLA STUDENTÓW I KANDYDATÓW NA STUDIA – WSZYSTKIE KIERUNKI


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA INŻYNIERSKIE NA KIERUNEK INFORMATYKA


DLA KANDYDATÓW NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNEK DIETETYKA

dietetykaEwela

OBNIŻYLIŚMY CZESNE
NA I  SEMESTRZE STUDIÓW!

SUPER PROMOCJA  
2 450 zł 2 000 zł!

 

 

 


DLA ABSOLWENTÓW WSZ

20taniej

Cofnij

WSZ na Facebooku