Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

SKIEROWANIE I FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Pobierz poniżej:

1. skierowanie na badania lekarskie (do samodzielnego wypełnienia)
2. formularz zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz)

Aby uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie udaj się do lekarza profilaktyka.
Lekarzem profilaktykiem jest np. lekarz medycyny pracy.

Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest pieczątka lekarza ze specjalnością „lekarz medycyny pracy” lub w przypadku lekarzy z inną specjalnością, uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, „badanie profilaktyczne przeprowadził: imię i nazwisko lekarza”.


SKIEROWANIE – na wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu (do samodzielnego wypełnienia)
ZAŚWIADCZENIE DIETETYKA
ZAŚWIADCZENIE KOSMETOLOGIA
ZAŚWIADCZENIE FIZJOTERAPIA


SKIEROWANIE – na kierunek INFORMATYKA (do samodzielnego wypełnienia)
ZAŚWIADCZENIE INFORMATYKA

Cofnij

WSZ na Facebooku