Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

SKIEROWANIE I FORMULARZ ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Pobierz poniżej:

1. skierowanie na badania lekarskie (do samodzielnego wypełnienia)
2. formularz zaświadczenia lekarskiego (wypełnia lekarz)

Aby uzyskać wymagane zaświadczenie lekarskie udaj się do lekarza profilaktyka.
Lekarzem profilaktykiem jest np. lekarz medycyny pracy.

Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest pieczątka lekarza ze specjalnością „lekarz medycyny pracy” lub w przypadku lekarzy z inną specjalnością, uprawnionych do przeprowadzania badań profilaktycznych, „badanie profilaktyczne przeprowadził: imię i nazwisko lekarza”.


SKIEROWANIE – na wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu (do samodzielnego wypełnienia)
ZAŚWIADCZENIE KOSMETOLOGIA
ZAŚWIADCZENIE DIETETYKA
ZAŚWIADCZENIE FIZJOTERAPIA

Cofnij

WSZ na Facebooku