Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

INFORMATYKA

Sprawdź ofertę

» grafika komputerowa

» inżynieria systemów informacyjnych

» technologie mobilne

» sieci komputerowe i systemy rozproszone

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ZARZĄDZANIE

Sprawdź ofertę

» finanse w zarządzaniu

» psychologia w zarządzaniu

» zarządzanie przedsiębiorstwem

» zarządzanie zasobami ludzkimi

» doradztwo biznesowe NOWOŚĆ

Wyzsza Szkola Zarzadzania

ADMINISTRACJA

Sprawdź ofertę

» administracja publiczna

» bezpieczeństwo publiczne

» celnictwo

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Rezerwacja miejsca on-line

Zarezerwuj miejsce na studiach w 1 minutę! Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz rezerwacji on-line.
Twoja rezerwacja jest ważna 21 dni. Dlatego też prosimy o dostarczenie (lub przysłanie pocztą) w tym czasie kompletu wymaganych dokumentów .

kierunek:

forma studiów:

imię:

nazwisko:

PESEL:

ulica, nr domu i mieszkania:

kod pocztowy:

miasto:

województwo:

telefon:

e-mail:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych w celach marketingowych Wyższej Szkole Zarządzania w Gdańsku.

Cofnij

Studia w jeden rok

Zamów informator o studiach podyplomowych.

 

Twoje imię i nazwisko

Twój adres e-mail

WSZ na Facebooku