Wyzsza Szkola Zarzadzania

DIETETYKA

Sprawdź ofertę
Wyzsza Szkola Zarzadzania

KOSMETOLOGIA

Sprawdź ofertę

KOSMETOLOG - zawód z przyszłością!

Wyzsza Szkola Zarzadzania

Konkurencyjni na rynku pracy
- zwiększenie kompetencji studentów kosmetologii
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach umowy POWR.03.01.00-00-K409/16

Przeniesienie z innej uczelni

Sprawdź możliwości podjęcia nauki w naszej uczelni na wyższym semestrze niż pierwszy:
1) jeśli studiujesz na innej uczelni i posiadasz prawa studenckie złóż:

  • podanie o przeniesienie z adnotacją dziekana,
  • kserokopie kart okresowych osiągnięć studenta z wszystkich zaliczonych semestrów w poprzedniej uczelni.

2) jeśli studiowałeś/-aś na innej uczelni, ale zostałeś/-aś skreślony/-a z listy studentów złóż:

  • podanie o przyjęcie,
  • kserokopie kart okresowych osiągnięć studenta z wszystkich zaliczonych semestrów w poprzedniej uczelni.

W/w dokumenty złóż w dziale promocji i rekrutacji (p. 101) lub w dziekanacie (p. 200).
Po uzyskaniu zgody dziekana na przyjęcie na wyższy semestr niż pierwszy złóż komplet wymaganych dokumentów rekrutacyjnych w dziale promocji i rekrutacji (p. 101).

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1) wybrany kierunek studiów musi być zgodny z kierunkiem studiowanym na poprzedniej uczelni,
2) przy wyliczaniu różnic programowych pod uwagę brane są jedynie w pełni zaliczone semestry (wszystkie przedmioty zaliczone na oceny pozytywne – na postawie kart okresowych osiągnięć studenta, kart egzaminów poprawkowych i warunkowych).

Cofnij

WSZ na Facebooku